DataromskjølingDataromskjøling

Dette bør du vite om dataromskjøling
Et datasystem som opererer innen ideelle temperaturer yter bedre og varer lengre. Det er ofte direkte sammenheng mellom langtids driftstemperatur og antall datakrasj og treghet. Derfor er riktig kjøling essensielt for driften av et godt datasystem.

Slik beregner du behovet for kjøling
All strøm som brukes i datarommet omdannes til varme, som igjen må ledes bort for å sørge for optimale driftsforhold for dataparken du er ansvarlig for. Hvis dere kun har én UPS, kan du normalt ta effekten til denne og multiplisere med 1,1 (hensyn til effekttap i UPS), og du vil vite omtrentlig kjøleeffekt dere trenger.

Behov for driftssikkerhet
I større datarom er det mye varme som må ledes bort, og en driftsstopp på bare noen timer kan medføre store tap. Derfor anbefaler vi å benytte dataromskjølere som er bygget nettopp med tanke på driftssikkerhet. Gjennom grundig testing og lang erfaring har vi valgt Stulz dataromskjøling for våre kunder. Stulz har lengst erfaring i Europa, og importøren (Novema Kulde AS) er størst på sitt fagfelt i Norge. Til sammen gir dette den beste kompetansen og tilgang på reservedeler fra ett sted.

Hvorfor bør du bruke dataromskjøler, og ikke en aircondition?
Luftmengde: En dataromskjøler transporterer omtrent 3 ganger så mye luft per kilowatt kjølekapasitet. Dette sikrer jevn distribusjon av kjølt luft i hele datarommet En dataromskjøler vil heller ikke tørke ut lufta like mye som et aircontitionanlegg. Kvalitet: Stulz dataromskjølere blir bygget av de beste materialene, og i små serier i Tyskland. Tilleggsutstyr: En dataromskjøler kan leveres spesielbygget for dine behov. Ekstra kjøling, tilleggsvarme, befukting, avfukting, direktedrevne vifter, loggfunksjon, samkjøring med videre - gir deg akkurat det du trenger. Vi kan levere kontrollere som kan styre alt, på detaljnivå. Innredning av rommet påvirker valg av type kjøler. Selvfølgelig betyr innredning av datarommet svært mye for resultatet, og for hvilke type vifteløsning som bør velges. På dette feltet har vi stor erfaring, og vi bistår deg til å finne det beste alternativet.

2 typer dataromskjølere:
Avhengig av innredning og behov, kan vi levere to typer dataromkjølere:
Oppadblåsende: Brukes i datarom uten datagulv. Henter luft i front, kjøler den ned og blåser den ut i en fordeler - som fordeler luften der den trenges. Fordelen er at dette kan brukes i datarom, men det trenges god fagkunnskap for å bygge fordeleren god nok.

Nedadblåsende: Henter luften i toppen, kjøler den ned, og fordeler den ut på gulvnivå. Dette er typen som brukes sammen med et datagulv.

Kjøleutstyr:
-Isvannsbatteri
-Med kompressor for nettvann
-Med kompressor for fjernkondensator
-Med kompressor for fjernkondensator og isvannsbatteri
-Med isvannsbatteri og kompressor som tar over hvis isvannet blir for varmt
-Med dobbelt isvannsbatteri med to isvannskilder eller frikjøling