Energiøkonomisering
Energiøkonomisering


KET har i de siste årene hatt flere store prosjekter for både private og offentlige byggeiere, der vi har levert konsept, ledelse og gjennomføring av energiøkonomiseringsprosjekter. Vi har i disse prosjektene arbeidet nært med fagene: rør, ventilasjon, elektro og automasjon. Vi har også et nært samarbeid med leverandørene til bransjen – for alltid å kunne finne den beste løsningen. Vi har erfaring fra både nye og eldre bygg.

Arbeidet vil normalt være inndelt i faser:
1: Kartlegging: Det første vi gjør er naturlig nok en kartlegging av de tekniske anleggenes forbedringspotensialer, og kartlegging av byggeiers ambisjoner og økonomiske muligheter. Denne fasen er viktig for at vi og byggeier skal ha en felles forståelse om hva som kan og bør gjøres.
2: Underlag: Med basis fra informasjon i fase 1 – lages et underlag for leverandører. Dette vil i sin tid også danne grunnlag for beslutningstagning og eventuelt Enova-søknad.
3: Gjennomføring: I denne fasen arbeider vi nært leverandørene for å oppnå et optimalt resultat på detaljnivå.
4: Idriftsetting: Moderne utstyr for byggautomasjon gir langt fler reguleringsmuligheter enn gårsdagens utstyr. F.eks., hastighetsregulering av vifter og pumper. En god idriftsettelsesfase gjøres i samarbeid med automasjonstekniker.